ภาพข่าว: AGE เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา จัดโครงการ “AGE TUTOR” O-NET ป.6

01 Feb 2019
นายอนันต์ เพชโรภาส ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ร่วมกับโรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.โต้ง สาขาอยุธยา จัดโครงการ "AGE TUTOR" ติวเข้ม เติมเต็มความรู้ สู้ศึก O-NET ให้กับนักเรียนชั้นป. 6 ในเขตพื้นที่ ต.แม่ลาและบางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดปรีดาราม โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) เพื่อสร้างโอกาสทางด้านการศึกษา เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ให้แก่นักเรียน นำไปสู่การพัฒนาและยกระดับการศึกษาท้องถิ่น ตามแนวทางการร่วมพัฒนาด้านการศึกษาของบริษัทฯ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู ตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนวัดปรีดาราม อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ภาพข่าว: AGE เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา จัดโครงการ “AGE TUTOR” O-NET ป.6