AGE ร่วมกับอบต.แม่ลา จัดโครงการ "เอจีอี ติวเตอร์ ติวเข้ม O-NET ป.6” ปี 2 ติวเข้มเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายการสอบโอเน็ต

25 Feb 2020
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา และโรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.โต้ง สาขาอยุธยา จัดโครงการ "เอจีอี ติวเตอร์ ติวเข้ม O-NET ป.6 ปีที่ 2" เติมเต็มความรู้ สู้ศึก O-NET ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ในเขตพื้นที่รอบโรงงานจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดปรีดาราม โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) ร่วมติวเข้ม 4 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย สร้างโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียน เตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายการสอบ O-NET ยกระดับการศึกษา สู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
AGE ร่วมกับอบต.แม่ลา จัดโครงการ "เอจีอี ติวเตอร์ ติวเข้ม O-NET ป.6” ปี 2 ติวเข้มเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายการสอบโอเน็ต

นางสาวปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ เอจีอี ติวเตอร์ ติวเข้ม O-NET ป.6 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จด้วยดีในปีที่ผ่านมา ภาพรวมผลคะแนนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น เป็นผลจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดโครงการฯ พร้อมทั้งขยายพื้นที่เปิดรับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) ในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 75 คน ขอขอบคุณโรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์โต้ง สาขาอยุธยา ที่ร่วมสนับสนุนครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และโรงเรียนวัดปรีดารามและโรงเรียนวัดเรือแข่ง ที่มอบหมายให้คุณครู วริษฐา ทรงศักดิ์สุจริตและคุณครูอัจฉราพร นาคดิลก ร่วมเป็นติวเตอร์สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนที่ร่วมโครงการในครั้งนี้

นายดิเรก สำรวญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา กล่าวถึงความร่วมมือของโครงการนี้ว่า อบต.แม่ลามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่AGE ได้นำโครงการดีๆ ที่มีประโยชน์มาให้กับเด็กๆ และเยาวชน ผมในฐานะหน่วยงานท้องถิ่นและตัวแทนของคนในชุมชน ขอขอบคุณ AGE ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น ให้ลูกหลานของคนในชุมชน ได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ และนำไปต่อยอดในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

ด้านคุณครูวริษฐา ทรงศักดิ์สุจริต อาจารย์ประจำชั้น ป.6 โรงเรียนวัดปรีดาราม กล่าวในฐานะตัวแทนครู ว่า ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมและได้มีโอกาสได้ร่วมโครงการฯ ถือเป็นโครงการที่ดีที่ให้โอกาสนักเรียนๆได้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียน ได้เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบที่หลากหลายจากติวเตอร์แต่ละท่าน และนอกจากนั้นครูผู้สอนยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนต่อไปได้อีกด้วย

AGE มุ่งหวังที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

AGE ร่วมกับอบต.แม่ลา จัดโครงการ "เอจีอี ติวเตอร์ ติวเข้ม O-NET ป.6” ปี 2 ติวเข้มเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายการสอบโอเน็ต AGE ร่วมกับอบต.แม่ลา จัดโครงการ "เอจีอี ติวเตอร์ ติวเข้ม O-NET ป.6” ปี 2 ติวเข้มเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายการสอบโอเน็ต AGE ร่วมกับอบต.แม่ลา จัดโครงการ "เอจีอี ติวเตอร์ ติวเข้ม O-NET ป.6” ปี 2 ติวเข้มเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายการสอบโอเน็ต