การประกวดภาพยนตร์สั้น To Be No.1 “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”

22 Jan 2019
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น To Be No.1 "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีอาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการประกวดดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้อง R 203 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
การประกวดภาพยนตร์สั้น To Be No.1 “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”

การประกวดภาพยนตร์สั้น To Be No.1 "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีการจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหาคร ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 43 ทีม จากโรงเรียนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และได้มีการคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมการประกวดในรอบตัดสิน ประกอบด้วย (1) ทีม BC Studio โรงเรียนปากคาดพิทยาคม (2) ทีม EMOJI FILM โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม (3) ทีม Raja Channel โรงเรียนวัดราชาธิวาส (4) ทีม ขายไตเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (5) ทีม DAWN. โรงเรียนมหรรณพาราม (6) ทีม A 23:59 Film โรงเรียนดาราวิทยาลัย (7) ทีม Xecret Production โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย นนทบุรี (8) ทีม Movie Parttime โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม (9) ทีม AYS Production 2 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และ(10) ทีม PHILOSOPHY โรงเรียนสุรนารีวิทยาสำหรับการประกวดในรอบตัดสินได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้มากความรู้ ความสามารถ ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพยนตร์ ประกอบด้วย คุณกัลป์ หงษ์รัตนาภรณ์ ,คุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ , คุณไพรัช คุ้มวัน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณสุวรรณา ว่องวาณิช ผู้อำนวยการส่วนประสานงานพื้นที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหาคร และคุณทัศนีย์ คันธจรรย์ เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์อาวุโส สำนักงานประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นกรรมการ และได้รับเกียรติจาก คุณภาสวร ปีตรังสี ผู้จัดการงานพัฒนาความสัมพันธ์ สำนักงานประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบรางวัล ในครั้งนี้ด้วย

ผลการตัดสินปรากฎว่า ทีม ขายไตเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นผู้ครอบครองถ้วยประทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 ทีม DAWN. โรงเรียนมหรรณพาราม และยังคว้ารางวัลรางวัลยอดนิยม (Popular Vote) รวมถึงรางวัลเนื้อหาภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับยาเสพติดยอดเยี่ยม จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม EMOJI FILM โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รางวัลชมเชย ทีม AYS Production 2 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และทีม A 23:59 Film โรงเรียนดาราวิทยาลัย

การประกวดภาพยนตร์สั้น To Be No.1 “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” การประกวดภาพยนตร์สั้น To Be No.1 “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”