ภาพข่าว: KAsset บริหารกองทุนตราสารหนี้ได้โดดเด่นคว้ารางวัล 2 ปีซ้อนจากเวที ThaiBMA Best Bond Awards 2018

27 Feb 2019
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) คว้ารางวัล Most Prominent Fund House in Corporate Bond Market ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากงาน Best Bond Awards 2018 จัดขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจัดการกองทุนที่มีความโดดเด่นในการบริหารกองทุนรวมตราสารหนี้และมีมูลค่ารวมของตราสารหนี้ภายใต้การบริหารสูงสุดในปี 2561 โดยนายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย (ที่ 3 จากซ้าย) และนายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บลจ.กสิกรไทย (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยทีมผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ ขึ้นรับรางวัลจากนายสิงหะ นิกรพันธุ์ รองประธานคณะกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ที่ 3 จากขวา) ณ โรงแรม เดอะ แอสคอทท์ สาทร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: KAsset บริหารกองทุนตราสารหนี้ได้โดดเด่นคว้ารางวัล 2 ปีซ้อนจากเวที ThaiBMA Best Bond Awards 2018