26 มกรานี้! พบกับหลักสูตร Mini MBA ด้านอุตสาหกรรมบริการ รุ่น 6

08 Jan 2019
วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดประสบการณ์ เสริมการเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ท เม้นต์ เข้าอบรมหลักสูตร Mini MBA ด้านอุตสาหกรรมบริการ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เจาะลึกทุกเรื่องธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ อาทิ เศรษฐกิจ การลงทุน การตลาด การขายยุคดิจิตอล รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากร สอนโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ และผู้บริหารโรงแรมชั้นนำที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมเปิดมุมมองธุรกิจด้วยการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เริ่มอบรม 26 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2562 (เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) จบแล้วรับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุสิตธานี สามารถนำไปยื่นศึกษาต่อระดับปริญญาโท MBA สาขาการจัดการธุรกิจการบริการ ของวิทยาลัยดุสิตธานี จบภายใน 1.5 ปี เท่านั้น!
26 มกรานี้! พบกับหลักสูตร Mini MBA ด้านอุตสาหกรรมบริการ รุ่น 6

สมัครวันนี้! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการวิชาการ โทร.02-721-8469-72 ต่อ 605 หรือ อีเมล์ : [email protected] และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/trainingdtc