เน็กซัสชี้ตลาดพื้นที่อุตสาหกรรมแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง อานิสงส์สงครามการค้าจีน –สหรัฐฯ ส้มหล่นตลาดเช่าพื้นที่อุตสาหกรรมไทย

28 May 2019
ภาพรวมตลาดพื้นที่อุตสาหกรรมของไทยยังแสดงศักยภาพในการดึงดูดให้ผู้ประกอบการทั้งไทย และต่างชาติเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจในไตรมารสแรกของปี แต่ตลาดพื้นที่อุสาหกรรมยังไม่เห็นผลกระทบกระทบที่ชัดเจน
เน็กซัสชี้ตลาดพื้นที่อุตสาหกรรมแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง อานิสงส์สงครามการค้าจีน –สหรัฐฯ ส้มหล่นตลาดเช่าพื้นที่อุตสาหกรรมไทย

นายธีระวิทย์ ลิ้มทองสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซัส เรียลเอสเตท แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด (Mr. Teerawit Limthongsakul, Managing Director of Nexus Real Estate Advisory) กล่าวว่า การซื้อขายที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Land Plot) มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมในปีที่ผ่านมา พบว่า ราคาซื้อขายที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมมีการปรับตัวสูงขึ้นถึง 10% จากปีที่แล้ว โดยเฉพาะราคาที่ดินในเขต Eastern Bangkok Zone หรือเขตอุสาหกรรมในลาดกระบัง บางพลี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ที่เพิ่มขึ้นกว่า 13 % โดยอันดับรองลงมา ได้แก่ พื้นที่ใน Eastern Seaboard หรือพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี และระยองที่มีการพัฒนาพื้นที่เผื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษด้านตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตตามแผนของรัฐบาล และอานิสงส์จากราคาซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการในการขายเพิ่มขึ้นด้วย โดยภาพรวมแล้ว มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมดที่สามารถซื้อขายได้มีเพิ่มมากขึ้นอีกกว่า 20,000 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 20% จากปี 2560 โดยพื้นที่อุตสาหกรรมที่นำมาขายสู่ตลาดมากที่สุด คือ พื้นที่ในเขต Eastern Seaboard

ภาพรวมตลาดโรงงาน และคลังสินค้าให้เช่า (Rental Factory and Warehouse) ในปีนี้ ยังคงมีเสถียรภาพมาก เนื่องจากอัตราการเช่ามีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยได้รับผลจากสงครามทางการค้าจีน-สหรัฐฯ ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่นักลงทุนจีนให้ความสนใจมาลงทุน โดยในปีที่ผ่านมา ภาพรวมอัตราค่าเช่าเฉลี่ยโรงงาน ปรับเพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อน คืออยู่ที่ประมาณ 200 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยใน Northern Bangkok Zone (อยุธยา-ปทุมธานี) มีการขยับตัวของค่าเช่าสูงที่สุดถึง 10% Y-o-Y แต่ในแง่ของอัตราการเช่า (Occupancy rate) Northern Bangkok Zone ยังทำได้ไม่ดีนักเมื่อเทียบกับโซนอื่นๆ โดยราคาค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 195 บาท/ตารางเมตร/เดือนในส่วนราคาค่าเช่าเฉลี่ยคลังเก็บสินค้ายังคงตัวอยู่ที่ ประมาณ 150-160 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดย Eastern Bangkok Zone สามารถทำราคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 170 บาท/ตารางเมตร/เดือน ในแง่ของอัตราการเช่า Northern และ Eastern Bangkok Zone มีอัตราเช่าที่ดีที่ประมาณ 90% โดยในภาพรวมทั้งหมด โรงงานและคลังเก็บสินค้าอัตราการเช่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีประมาณ 80-85%

ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯ รวมถึงโครงการพื้นที่เช่ายังคงให้ความสำคัญกับโครงการ EEC ถึงแม้ว่าแผนงานดังกล่าว ยังเป็นแผนงานที่รอรัฐบาลชุดใหม่เข้าสานต่อก็ตาม ในขณะที่ความพร้อมทั้งพื้นที่และบุคคลากรส่งผลให้ตลาดอุตสาหกรรมมีการขยายตัวทั้งด้านพื้นที่ขายและเช่า โดยเฉพาะพื้นที่ในบริเวณ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่มีการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง หากโครงการ EEC ได้รับการสานต่อจะส่งผลให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น โครงการรถไฟรางคู่ที่เชื่อมต่อประเทศในอาเซียน โครงการขยายสนามบินอู่ตะเภา รวมไปถึงการขยายท่าเรือที่จะเป็นปัจจัยบวกต่อระบบโลจิสติกที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว และจะส่งผลภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกล่าวขยายตัวดีมากยิ่งขึ้น

เน็กซัสชี้ตลาดพื้นที่อุตสาหกรรมแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง อานิสงส์สงครามการค้าจีน –สหรัฐฯ ส้มหล่นตลาดเช่าพื้นที่อุตสาหกรรมไทย เน็กซัสชี้ตลาดพื้นที่อุตสาหกรรมแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง อานิสงส์สงครามการค้าจีน –สหรัฐฯ ส้มหล่นตลาดเช่าพื้นที่อุตสาหกรรมไทย