ภาพข่าว: อสมท รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562

08 Jul 2019
บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ด้วยการเป็นองค์กรที่มีความกล้าหาญในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง และมีผลงานในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท รับมอบรางวัลจากศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ภาพข่าว: อสมท รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562

บรรยายภาพ (จากซ้ายไปขวา) นายเขมทัตต์ พลเดช กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.อสมท.และ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต