“นัททิว” ปลุกพลังรักการอ่าน กับกิจกรรม Road Show โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ปี 2

12 Jul 2019
ทูตนักอ่าน"นัททิว - ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม" ขอเชิญน้องๆ เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม Road Show โครงการ "ส่งความรู้ สร้างความสุข" ปี 2 จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายในงานพบกับกิจกรรมสำหรับน้องๆ มากมาย ณ โรงเรียนวัดป่าเกด จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แล้วไปเจอกันนะจ๊ะ....
“นัททิว” ปลุกพลังรักการอ่าน กับกิจกรรม Road Show  โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ปี 2