ภาพข่าว: สมาคมฯอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับ กลุ่มทรู ลงนามความร่วมมือ โครงการ True smart private vocational colleges

21 Jun 2019
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดย ดร.อดิศร สินประสงค์ (ที่ 2 จากซ้าย) นายกฯ ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย นายอาณัติ เมฆไพบูลย์พัฒนา(ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค-กรุงเทพ และปริมณฑล ลงนามความร่วมมือ โครงการ True smart private vocational colleges เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการและการร่วมพัฒนาการศึกษาในองค์รวม 4 ด้าน ดังนี้ 1.ความร่วมมือการสนับสนุนอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยไฟเบอร์ใยแก้ว ภายในอาชีวะเอกชน ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 450 แห่ง 2. ความร่วมมือการสนับสนุนสร้างสังคมไร้เงินสด พัฒนาระบบการชำระเงินผ่าน ทรู มันนี่วอลเล็ท ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบของอาชีวะเอกชน เพื่อชำระค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าหน่วยกิต หรือค่าบริการอื่นๆ ร้านค้า ผู้ประกอบการภายในโรงอาหาร และรถตู้โดยสารที่อยู่ในความดูแลของอาชีวะเอกชน พร้อมร่วมรายการสิทธิพิเศษกับ True Point 3. ความร่วมมือด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อต่อยอดและเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา ผ่านการจัดกิจกรรมบริษัทจำลอง เพื่อให้มีการเรียนรู้การทำงานจริงกับระบบบริษัทหรือองค์กรภายนอก รวมถึงจัดการแข่งขันกีฬา E-Sport และจัดทำโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษาตลอดจนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานกับกลุ่มทรู และ 4.ความร่วมมือด้านสิทธิพิเศษและสวัสดิการสำหรับนักศึกษา รวมถึงบุคลากรของอาชีวะเอกชนอีกด้วย
ภาพข่าว: สมาคมฯอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับ กลุ่มทรู ลงนามความร่วมมือ โครงการ True smart private vocational colleges