จากของสะสม...สู่งานศิลป์ จิตรกรนักปฏิบัติ มทร.ธัญบุรี

10 Apr 2019
นักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงไอเดียสุดเจ๋งในนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ณ เวนิชอาร์ทสเปซ วัชพล จิตรกรนักปฏิบัติมืออาชีพ 67 ชีวิต จาก 4 สาขาวิชาของภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 28 ณ เวนิชอาร์ทสเปซ วัชพล กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งทุกคนต่างรังสรรค์ผลงานจนเกิดเป็นศิลปะที่มีความเฉพาะตัว และเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้าร่วมชมและประเมินคุณค่าผลงาน โก๋ – พีรพล อินทร์ตุ้มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะไทย วัย 25 ปี จิตรกรผู้ร่วมจัดแสดงผลงานครั้งนี้ เล่าถึงผลงานของตนด้วยในชื่อผลงาน'สัมพันธภาพในความขัดแย้ง' (ชิงนาง) ที่อธิบายถึงเรื่องราวความเป็นมาของสังคมทั้งในปัจจุบันและอดีต ผ่านการใช้สัญญะที่มีในวัตถุ สิ่งของ ที่ตนสะสมและผูกพันมาตั้งแต่วัยเด็ก นำมาเล่าเรื่องราว ร้อยเรียงให้เกิดความหมาย ใช้เทคนิคการจัดวางองค์ประกอบ จัดท่าทางของวัตถุ สิ่งของต่าง ๆ อย่างมีระบบและแฝงไปด้วยนัยยะที่สำคัญ
จากของสะสม...สู่งานศิลป์ จิตรกรนักปฏิบัติ มทร.ธัญบุรี

"ผลงานสัมพันธภาพในความขัดแย้ง (ชิงนาง) ได้หยิบยกความเป็นไทยจากเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกชิงนาง เข้ามาขยายความ โดยใช้โมเดลรูปปั้นวีนัสสีขาว วางองค์ประกอบตรงกลาง เปรียบเสมือนนางสีดา และนำเอาโมเดลฮีโร่ที่ตนเองสะสมไว้ตั้งแต่เด็กมาเป็นองค์ประกอบร่วม คล้ายกับกำลังต่อสู้หรือกำลังทำสงคราม และจัดวางองค์ประกอบทั้งหมดให้เหมือนกับละครเวที" เจ้าของผลงาน อธิบาย

ส่วนผลงานอีกหนึ่งชิ้น มีลักษณะคล้ายกัน แต่พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง มีองค์ประกอบของภาพมากกว่า ใช้โมเดลสะสมจำพวกสัตว์ ตัวการ์ตูนต่าง ๆ และรถถัง ที่สื่อให้เห็นถึงการต่อสู้ ดิ้นรน รวมถึงการอยู่ร่วมกัน และมีความพิเศษตรงที่ของทุกชิ้นวางอยู่บนกระจกสีดำ ซึ่งจะให้เงาสะท้อน แฝงไปด้วยนัยยะที่หลายคนต่างตีความไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องของสัจธรรมชีวิตและการกระทำ

โก๋ อธิบายการสร้างสรรค์ผลงานโดยเริ่มต้นจากการนำโมเดลของสะสมมาจัดวางตามจิตนาการ จัดแสงให้ดูมีมิติ มีความหมาย แล้วถ่ายภาพ จากนั้นนำมาวาดด้วยสีอะคริลิคลงบนเฟรมผ้าใบ และได้ตัดทอดความจริงออกไปบ้าง แต่ยังแฝงด้วยความหมายที่ตนเองต้องการจะสื่อออกไป โดยมี อาจารย์คมกริช สวัสดิรมย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งสองภาพอาจต่างกันที่องค์ประกอบ แต่ให้ความสนุกของสีและชวนให้คิด ตีความตามการรับรู้ของผู้เข้าชมแต่ละคน

จากของสะสมเกือบ 200 ชิ้น ที่มีคุณค่าต่อจิตใจ สนนราคาตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยจนถึงหลักพัน ถูกเลือกมาเป็นโมเดล ก่อเกิดเป็นงานศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ "รู้สึกภาคภูมิใจ ที่หลายคนเข้ามาชมผลงานและร่วมกันตีความ ประเมินคุณค่าผลงานไปในทิศทางที่ดี" ถือเป็นจุดเปลี่ยนอันยิ่งใหญ่ ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา และออกไปทำงานตามความฝันที่ตั้งใจไว้ นั่นคือ การเป็นจิตรกรมืออาชีพเมื่อย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่เรียนที่โรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และ มทร.ธัญบุรี โก๋เคยได้รับรางวัลมากมาย เช่น พ.ศ.2555 รางวัลยอดเยี่ยมวาดเส้นสร้างสรรค์ รางวัลยอดเยี่ยมองค์ประกอบศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรี รางวัลชนะเลิศผลการประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2556 รางวัลยอดเยี่ยมด้านจิตรกรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี รางวัลทุนนริศรานุวัดติวงศ์

พ.ศ.2560 เข้าร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่39 พ.ศ.2561 - 2562 เข้าร่วมโครงการ Young Artist Talent ครั้งที่ 9-10 พ.ศ.2561 ได้รับทุนจากมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ทั้งยังเข้าร่วมโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่11 และพ.ศ.2562 ได้รับรางวัลที่ 3 ศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 4

"ความภาคภูมิใจที่ไม่ลืมเลือนและเป็นเกียรติมากที่สุดในชีวิต เมื่อ พ.ศ.2556 ได้เข้าเฝ้าและทูลเกล้าฯ ถวายผลงานศิลปะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" โก๋ เล่า

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 28 ณ เวนิชอาร์ทสเปซ วัชพล กรุงเทพฯ เปิดให้ชมฟรีตั้งแต่วันนี้ – 20 เมษายน 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ Facebook : Episode 67 Art Thesis Exhibition และหากต้องการสอบถาม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะเพิ่มเติม โทร.099-0527478

จากของสะสม...สู่งานศิลป์ จิตรกรนักปฏิบัติ มทร.ธัญบุรี จากของสะสม...สู่งานศิลป์ จิตรกรนักปฏิบัติ มทร.ธัญบุรี จากของสะสม...สู่งานศิลป์ จิตรกรนักปฏิบัติ มทร.ธัญบุรี