กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Thai Night ณ เมืองคานส์

03 May 2019
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดงาน Thai Night ภายใต้แนวคิด 'Thailand – Where Films Come Alive' ซึ่งปีนี้เชิดชูความสำเร็จของบุคลากรไทยผู้มีความสามารถโดดเด่น ตามแนวคิด "ไทยสร้างสรรค์" (Creative Thai) โดยได้รับพระกรุณาธิคุณ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงเป็นผู้สนับสนุนหลักของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ยังความปลาบปลื้มแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยโดยทั่วกัน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Thai Night ณ เมืองคานส์

งาน Thai Night ได้กลายเป็นกิจกรรมสำคัญและมีชื่อเสียงประจำปีของเมืองคานส์ เนื่องด้วยทูลกระหม่อมฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน และมีการจัดงานอย่างอย่างสมพระเกียรติ ทำให้ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในค่ำคืนที่สำคัญนี้ รวมทั้งงานนี้ยังเป็นพื้นที่สำคัญในการเปิดโอกาสให้บุคลากรในวงการภาพยนตร์รายสำคัญจากทั่วโลก ทั้งผู้จัดจำหน่าย บริษัทผู้ให้บริการด้านการผลิตภาพยนตร์ และบริษัทที่ให้บริการด้านถ่ายทำในประเทศไทย ได้มาพบปะและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งในปีนี้ชูวิสัยทัศน์ Creative Thai เพื่อประกาศศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ของไทยสู่ระดับสากล

วิสัยทัศน์ของคนไทยในเรื่องของความ Creative ได้ถ่ายทอดและปรากฏอยู่ในกระบวนการต่างๆ อาทิ ก่อนและหลังการผลิต รวมถึงการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการหลังการถ่ายทำ และ Visual Effect เหล่านี้เป็นต้น โดยทักษะและความสามารถในการรังสรรค์ผลงานตามแบบฉบับของ Creative Thai ได้นำความสำเร็จมาสู่ผู้สร้างภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่เน้นความเป็นศิลปะหรือภาพยนตร์ที่ผลิตตามกระแสนิยมก็ตาม

ตั้งแต่ที่ภาพยนตร์ไทยเรื่อง "ฟ้าทะลายโจร" ได้เข้าฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์เป็นครั้งแรก เมื่อปี 2544 ประเทศไทยได้เริ่มมีบทบาทที่สำคัญและโดดเด่นในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เป็นต้นมา โดยผลงานของผู้กำกับชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้แก่ คุณอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล คุณเป็นเอก รัตนเรือง คุณเอกชัย เอื้อครองธรรม คุณอาทิตย์ อัสสรัตน์ และ คุณวิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง ก็ล้วนเคยจัดฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์มาแล้วทั้งสิ้น

พร้อมกันนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังได้นำผู้ประกอบการไทยจำนวน 12 บริษัท ประกอบด้วย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ และผู้ผลิตและผู้ให้บริการหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้า ภายใต้ Thailand Pavilion ในงาน Marche du Film ณ ชั้น -1 Palais คูหาที่ 22.01 และจะเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน Thai Night ด้วย

ทั้งนี้ นอกจากงาน Thai Night ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องสู่ตลาดต่างประเทศแล้ว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยังให้การสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แอนิเมชั่น คาแรกเตอร์ ซอฟต์แวร์ และเกม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลตอนเทนต์ไทยอย่างครบวงจรและเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม โดยประมาณการว่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ไทยในปี 2562 จะมีมูลค่าถึง 29,358 ล้านบาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ [email protected]