ภาพข่าว: ครัวการบินไทยลงนามโครงการ “จากผืนน้ำสู่ผืนฟ้า” ซื้อปลากะพงขาว ผลิตอาหารขึ้นเครื่องบิน

18 Apr 2019
บริษัท การบินไทย.จำกัด (มหาชน) และ สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการซื้อขายปลากะพงขาว ในโครงการ "จากผืนน้ำสู่ผืนฟ้า" สู่ครัวการบินไทย เพื่อเป็นวัตถุดิบ ในการประกอบอาหารอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 3 มีระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2565) โดยมี นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย ฯ และนายสุทธิ มะหะเลา (ที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ มีนายอดิศร พร้อมเทพ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิบดีกรมประมง นายพิภพ พรรณนราวงศ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการสายการบิน บริษัท การบินไทยฯ นายบรรจง นิสภวาณิชย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษาสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ร่วมเป็น สักขีพยาน ณ กรมประมง
ภาพข่าว: ครัวการบินไทยลงนามโครงการ “จากผืนน้ำสู่ผืนฟ้า” ซื้อปลากะพงขาว ผลิตอาหารขึ้นเครื่องบิน

การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมช่องทางการตลาดและศักยภาพการผลิตสินค้าประมง ของผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทยสู่สากล และยกระดับมาตรฐานสินค้าและการบริการแบบไทยโดยคนไทย ด้วยอาหารจากวัตถุดิบคุณภาพ ปลอดสารพิษ ตามพันธกิจหลักในการให้บริการของการบินไทย.��้วยเสน่ห์แห่งความเป็นไทย บนมาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดระดับพรีเมี่ยมตลอดการเดินทาง