ภาพข่าว: โรงเรียนเทวรักษ์ เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา

01 Oct 2019
น้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเทวรักษ์ จ.ปราจีนบุรี เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ แบรนด์กระดาษของคนไทยที่ส่งออกไป 138 ประเทศทั่วโลก ด้วยการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเรียนรู้ถึงวัตถุดิบในการผลิตที่มาจากต้นกระดาษบนคันนาของเกษตรกร ช่วยสร้างรายได้เสริมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ทำให้การบริโภคกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ 1 รีมช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 12.5 กิโลกรัม โดยมีการบรรยายและนำเสนอด้วยภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ทำให้น้องๆสนุกเพลิดเพลินและยังเข้าใจถึงแนวคิดธุรกิจ "กระดาษจากคันนา" อีกด้วย
ภาพข่าว: โรงเรียนเทวรักษ์ เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา