ภาพข่าว: สุดยอดนายจ้างดีเด่น

22 Nov 2019
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อรถมอเตอร์ไซด์ และสินเชื่อทะเบียนรถ ภายใต้ชื่อ "สมหวัง เงินสั่งได้" ในกลุ่มทิสโก้ รับรางวัล "สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562" (Best Employer Thailand Awards 2019) จาก KincentricThailand ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นปีที่ 3 ที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้จากก่อนหน้านี้ที่ได้รับรางวัลในปี 2548 และ 2552 สะท้อนถึงการเป็น "องค์กรแห่งความสุข" ที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลพนักงาน ทั้งด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ การให้ผลตอบแทนที่ดี และได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมไปพร้อมกับการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ภาพข่าว: สุดยอดนายจ้างดีเด่น

บุคคลในภาพ

นายศุภชัย บุญสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (ซ้าย)

นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ขวา)