เวียตเจ็ททำสัญญาสินเชื่อระหว่างประเทศมูลค่าสูงกว่า 200 ล้านดอลลาร์ ตามแผนจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจในระยะกลางและระยะยาว

20 Nov 2019
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สายการบินเวียตเจ็ทจัดพิธีลงนามสินเชื่อเงินกู้ระยะกลางและระยะยาวจากกลุ่มธนาคารระหว่างประเทศแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุดในตลาด กลุ่มธนาคารดังกล่าวได้แก่ Woori Bank, ICBC, และ KEB Hana Bank โดยมี Woori Bank ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินหลักผู้จัดการเงินกู้ร่วม (Mandated Lead Arranger) นอกจากนี้ เวียตเจ็ทยังทำสัญญาสินเชื่อการจัดหาเงินทุนกับ Woori Bank มูลค่ารวม 140 ล้านดอลลาร์ โดยเวียตเจ็ทยังมีแผนการจัดหาเงินทุนต่อเนื่องเพิ่มเติมอีก 100 ล้านดอลลาร์กับธนาคารระหว่างประเทศอีกแห่งในเร็ว ๆ นี้
เวียตเจ็ททำสัญญาสินเชื่อระหว่างประเทศมูลค่าสูงกว่า 200 ล้านดอลลาร์ ตามแผนจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจในระยะกลางและระยะยาว

สัญญาสินเชื่อเหล่านี้ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเวียตเจ็ทกับกลุ่มธนาคารชั้นนำในภูมิภาค เพื่อสร้างความหลากหลายของการแสวงหาแหล่งเงินทุน ด้วยการเติบโตอัตราสูงของเวียตเจ็ท สัญญาการจัดหาเงินทุนเหล่านี้จะช่วยเพิ่มแหล่งเงินตราต่างประเทศทั้งในระยะกลางและระยะยาว เพื่อสนับสนุนการเพิ่มจำนวนฝูงบินสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การสร้างความเติบโตระดับสากลในระยะยาวของบริษัท

เวียตเจ็ทถือเป็นสายการบินชั้นนำของประเทศและยังขยายธุรกิจสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา 5 ปีที่ผ่านมา รายรับและผลกำไรของเวียตเจ็ทเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยสูงถึง 50% จากการจัดอันดับของ AirFinance Journal ปี 2019 เวียตเจ็ทได้คะแนนระดับ BBB และติดอันดับ 50 สายการบินที่มีสถานทางการเงินและการดำเนินงานเข้มแข็งที่สุดของโลก 2 ปีติดต่อกัน อีกทั้งการคำนวณส่วนต่างของรายได้ก่อนหักกำไร, ภาษี, ค่าเสื่อมราคา, การจ่ายคืนหนี้, และต้นทุนการปรับเปลี่ยนโครสร้างหรือค่าเช่า (EBITDAR) ได้รับคะแนนระดับ A โดย AirFinance Journal นอกจากนี้ เวียตเจ็ทยังติด 3 อันดับแรกของสายการบินยอดเยี่ยมระดับโลก ปัจจุบัน สายการบินมีสภาพคล่องทางการเงินที่ระดับ 1.3 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.6 ซึ่งมีมูลค่าที่ 640 ล้านดอลลาร์ โดยรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ 2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เวียตเจ็ทยังได้รับรางวัล "สายการบินต้นทุนต่ำยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี (Asia Pacific Low Cost Airline of the Year)" จากศูนย์การบินแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ ซีเอพีเอ (Center for Asia Pacific Aviation: CAPA)

ด้วยสัญญาสินเชื่อระหว่างประเทศครั้งนี้ ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายจึงมีการพิจารณาถึงโอกาสการร่วมมือที่มากยิ่งขึ้นในการแสวงหาแหล่งเงินทุนของเวียตเจ็ทในอนาคต

เวียตเจ็ททำสัญญาสินเชื่อระหว่างประเทศมูลค่าสูงกว่า 200 ล้านดอลลาร์ ตามแผนจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจในระยะกลางและระยะยาว