ออมสิน ประกาศผล “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์”

01 Nov 2019
ธนาคารออมสินประกาศผลการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์" เผย ผู้ชนะเลิศ ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ได้อย่างลึกซึ้ง เตรียมมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแสดงผลงานให้ประชาชนชื่นชม
ออมสิน ประกาศผล “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์”

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เปิดเผยว่า จากการเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 2.36 ล้านบาท ซึ่งธนาคารออมสินได้เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 558 ผลงาน และเมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ธนาคารออมสินได้คัดเลือกและตัดสินผลงาน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานศิลปะ 9 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรรมการผู้ตัดสิน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก, ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี, อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร,ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิต, ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์อาจารย์สังคม ทองมีและอาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา

"ภาพที่ผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงานเข้ามา ธนาคารออมสินและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่าน ปลาบปลื้มที่ได้เห็นการถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีออกมาบนงานศิลปะได้อย่างยิ่งใหญ่และงดงาม ทุกชิ้นงานมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เชื่อว่า ศิลปินทุกท่านได้กลั่นกรองออกมาจากความรู้สึกจริง การตัดสินในปีนี้จึงค่อนข้างยากและใช้เวลานาน" นายอิสระ กล่าว

โดยผลการตัดสินการประกวดรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของแต่ละประเภทมีดังนี้

  • ประเภทบุคคลทั่วไป ผลงานชนะเลิศคือ "นายทรงฤทธิ์ เหมือยพรม"
  • ผลงานชื่อ "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย"
  • ประเภทเยาวชนอายุระหว่าง 13-17 ปี ผลงานชนะเลิศคือ "นายอานนท์ แสงสุวรรณ"
  • ผลงานชื่อ "เรื่องราวผ่านมังกร"
  • ประเภทเยาวชนอายุระหว่าง 7-12 ปี ผลงานชนะเลิศคือ "ด.ช.ทนิตสร รัตนรัตน์"
  • ผลงานชื่อ "ยาสีฟันพอเพียง"

ความพิเศษของโครงการประกวดวาดภาพในปีนี้ ธนาคารออมสินได้เพิ่มรางวัลพิเศษให้กับโรงเรียนหรือสถาบันศิลปะ ที่รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนที่ส่งผลงานเข้าประกวดและผลงานนั้นผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจำนวนมากที่สุด 3 อันดับแรก จะได้รับโอกาสส่งผู้แทนร่วมเดินทางไปทัศนศึกษางานด้านศิลปะ ณ ประเทศไต้หวันร่วมกับผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทพร้อมกันด้วย เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านศิลปะและสร้างจิตนาการเพิ่มเติม

สำหรับการตัดสินผลการประกวดรางวัลอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และ www.gsbgen.com ผลงานที่ผ่านการตัดสินทุกรางวัล จะจัดแสดงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

ออมสิน ประกาศผล “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์”