โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดอบรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

31 Oct 2019
โรคเบาหวานทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำเป็นต้องควบคุมอาหารให้เหมาะสมควบคู่กับการออกกำลังกายเพราะจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นไปตามเป้าหมายของการรักษา

ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว กำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง "ออกกำลังกายง่ายนิดเดียว" เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและครอบครัว รู้จักวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและถูกต้อง โดยจัดอบรมในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30–10.00 น. ณ ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว สนใจติดต่อและสำรองที่นั่งฟรี ได้ที่ ศูนย์เบาหวาน โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3403