วว. โชว์กิจกรรม “TISTR Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

20 Aug 2019
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)โชว์นิทรรศการและกิจกรรม "TISTR Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-19.00 น. @ Hall 8 อิมแพค เมืองทองธานี
วว. โชว์กิจกรรม “TISTR Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

เชิญชวน น้องๆเยาวชน ผู้ปกครอง ร่วมสนุก เพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ผ่านสื่อสมัยใหม่ทันสมัย ที่เกี่ยวเนื่องกับความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของ วว. ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ใน 4 โซนกิจกรรม ได้แก่ เปิดบ้าน วว. "4 GPs" ในยุค Thailand 4.0 เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรเพื่อชุมชน และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต่อยอดจินตนาการ กับกิจกรรม DIY สร้างสรรค์ด้วยมือคุณ ในการออกแบบการ์ดสวยงามจากวัสดุธรรมชาติ และประดิษฐ์กระถางสำหรับปลูกต้นไม้ เป็นต้น

วว. โชว์กิจกรรม “TISTR Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 วว. โชว์กิจกรรม “TISTR Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 วว. โชว์กิจกรรม “TISTR Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562