“ครูทอม คำไทย” สอดแทรกสาระปลุกจิตสำนึกดีสุดเฮฮา ในโครงการ “ไทยดี มีมารยาท”

01 Aug 2019
อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ได้ผนึกพลังภาคีเอกชน มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), เว็บไซต์ MThai.com และ MONO29 กับ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย "ไทยดี มีมารยาท" ล่าสุด จัดกิจกรรมพิเศษจากโครงการฯ ด้วยทอล์คโชว์ประจำภาคเหนือ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันก่อน
“ครูทอม คำไทย” สอดแทรกสาระปลุกจิตสำนึกดีสุดเฮฮา ในโครงการ “ไทยดี มีมารยาท”

โดยมี ครูทอม คำไทย หรือ จักรกฤต โยมพยอม วิทยากรด้านภาษาและวรรณคดีไทย มาร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ในเรื่องของมารยาทและการใช้ภาษาอย่างถูกกาลเทศะ ซึ่งได้รับการตอบรับจากน้องๆ นักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นอย่างดี

"ดีใจครับ ที่วัยรุ่นสมัยนี้ยังคงให้ความสนใจในเรื่องมารยาทและการใช้ภาษา และการทอล์คโชว์ในครั้งนี้ น้องๆ ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย ผมเองในฐานะวิทยากร ตัวแทนของโครงการ ไทยดี มีมารยาท ที่ได้โอกาสมาทอล์คโชว์ ก็ได้พยายามเติมเต็มให้น้องๆ ในความรู้ในเรื่องการแสดงกิริยามารยาท และใช้ภาษาอย่างถูกต้องมากขึ้น ในการสื่อสารต่างๆ มีแนวทางที่ถูกต้องตามหลักพื้นฐานของภาษาไทย ก็หวังว่าสาระที่ผมพยายามสอดแทรกไปพร้อมๆ กับความสนุก น้องๆ จะเอาไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันของตัวเองนะครับ" ครูทอม กล่าว

สำหรับใครที่สนใจกิจกรรม ภายใต้แนวคิด "ไทยดี มีมารยาท" ในครั้งต่อไป สามารถลงทะเบียนเข้าชมฟรี ที่ https://video.mthai.com/campaign/thai-d

“ครูทอม คำไทย” สอดแทรกสาระปลุกจิตสำนึกดีสุดเฮฮา ในโครงการ “ไทยดี มีมารยาท” “ครูทอม คำไทย” สอดแทรกสาระปลุกจิตสำนึกดีสุดเฮฮา ในโครงการ “ไทยดี มีมารยาท”