ธนาคารเอชเอสบีซีได้รับเลือกเป็นธนาคารต่างชาติยอดเยี่ยมของประเทศไทย

31 Jul 2019
ธนาคารเอชเอสบีซีได้รับคัดเลือกเป็นธนาคารต่างชาติยอดเยี่ยม (Best International Bank) ในประเทศไทย จากนิตยสาร FinanceAsia ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการมอบรางวัลในระดับประเทศของนิตยสารการเงิน FinanceAsia ประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานที่ดีของธนาคาร ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนที่โดดเด่นต่ออุตสาหกรรมการเงินของประเทศไทย
ธนาคารเอชเอสบีซีได้รับเลือกเป็นธนาคารต่างชาติยอดเยี่ยมของประเทศไทย

นิตยสาร FinanceAsia ระบุว่า ธนาคารเอชเอสบีซีในประเทศไทย มีผลการดำเนินงานด้านการเงินส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ดี และยังคงเป็นธนาคารยอดเยี่ยมชั้นนำสำหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการค้า ระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (supply chain solutions) ตลอดจนการจัดการด้านการออกหุ้นกู้ ด้วยการดำเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์มระดับโลก ธนาคารเอชเอสบีซีได้มีส่วนร่วมในการให้บริการค้ำประกันหรือการปล่อยสินเชื่อในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของไทยหลายแห่ง รวมทั้งโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง

นิตยสาร FinanceAsia ยังเน้นถึงการที่ธนาคารเอชเอสบีซีมีบทบาทในธุรกิจวาณิชย์ธนกิจอย่างจริงจัง ด้วยการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้แก่บริษัท Engie จากประเทศฝรั่งเศสในการขายหุ้นร้อยละ 69.1 ในบริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษัทโกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นดีลควบรวมกิจการที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2557 ขณะที่ดีลควบรวมกิจการที่เป็นฝั่งซื้อ ธนาคารเอชเอสบีซีได้ให้การสนับสนุนบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายแรกของประเทศไทยในการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัท Paju ES ในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งถือเป็นการควบรวมกิจการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ EGCO นับถึงปัจจุบัน และเป็นดีลธุรกิจควบรวมครั้งแรกของ EGCO ในเอเชียเหนือ

นายแมตทิว ล็อบเนอร์ ผู้อำนวยการบริหาร เครือข่ายสาขาระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการบริหาร ด้าน กลยุทธ์และการวางแผน ธนาคารเอชเอสบีซี ประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก กล่าวถึงการได้รับรางวัลครั้งนี้ว่า "สาขาของธนาคารเอชเอสบีซี ในประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงลูกค้าให้เข้าถึงการค้าและเงินทุนทั่วเครือข่ายสาขาระหว่างประเทศของธนาคารเอชเอสบีซี จากการที่เรายังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างการเติบโตจากเครือข่ายสาขาระหว่างประเทศของเรา การเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมเช่นนี้จึงสะท้อนว่าเราได้บรรลุซึ่งความสำเร็จ"

นายเคลวิน แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กล่าวว่า "เรารู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัลจากนิตยสาร FinanceAsia ซึ่งเป็นรางวัลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของเราในการสนับสนุนภาคธุรกิจธนาคารของประเทศไทย และช่วยให้ลูกค้าองค์กรบรรลุความมุ่งหมายในการเติบโตในระดับโลก ด้วยการดำเนินธุรกิจทางการเงินแบบครบวงจร (Universal Banking model) และเครือข่ายสาขาทั่วโลกของธนาคารเอชเอสบีซี เราจึงมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะส่งมอบบริการที่เป็นเลิศและมอบคุณค่าที่พิเศษสุดแก่ลูกค้าของเรา"