ภาพข่าว: XO คว้ารางวัลผู้ส่งออกดีเด่น PM EXPORT AWARD 2019

10 Sep 2019
นางสาววาสนา จันทรัช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2562 (Prime Minister's Export Award : PM Award 2019) สาขารางวัลสินค้า
ภาพข่าว: XO คว้ารางวัลผู้ส่งออกดีเด่น PM EXPORT AWARD 2019

ฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนผู้ส่งออกสินค้าที่มีผลงานดีเด่น เสริมความเชื่อมั่นผู้ซื้อจากต่างประเทศมีความมั่นใจต่อผู้ส่งออกของไทยที่ได้รับรางวัล