ภาพข่าว: สังสรรค์วิศวะจุฬา 2509

27 Aug 2019
บรรจง จิตต์แจ้ง ประธานศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2509 เป็นประธานจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ประจำปีระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น อาทิ ชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ปราการ กาญจนวตี ดร.วิวัฒน์ แสงเทียน สุชัย รอยวิรัตน์ วีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์ และ ธงชัย จันทราทิพย์ พร้อมจัดบรรยายพิเศษเรื่อง "กระดูกไขข้อในผู้สูงอายุ" ที่ห้องมรกต โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อเที่ยงวานนี้
ภาพข่าว: สังสรรค์วิศวะจุฬา 2509