ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดงานสัมมนา เดินหน้าพลังงานสะอาด “ขยะอุตสาหกรรมสู่พลังงานไฟฟ้า”

18 Feb 2020
เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "ขยะอุตสาหกรรมสู่พลังงานไฟฟ้า (Industrial Waste to Energy)" ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงแนะนำโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (CCE) ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) โดยมี มร. นีล แอนดรูว์ อัลเลน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปของโครงการ CCE ร่วมบรรยายการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมที่มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า 8.63 เมกะวัตต์ รองรับการกำจัดขยะที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า และนำเสนอข้อมูลการจัดเก็บ บำบัด และกำจัดขยะของเสียโดย ดร. ฮิโรยูกิ อิโตะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์สยาม จำกัด ผู้จัดหาขยะอุตสาหกรรม 100,000 ตันต่อปีให้แก่โครงการ CCE งานสัมมนาดังกล่าวฯ จัด ณ พัฒนา กอล์ฟคลับ แอนด์รีสอร์ท จ. ชลบุรี โดยได้รับความสนใจจากลูกค้าของดับบลิวเอชเอที่ต้องการนำความรู้ด้านพลังงานทางเลือกไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดงานสัมมนา เดินหน้าพลังงานสะอาด “ขยะอุตสาหกรรมสู่พลังงานไฟฟ้า”