ภาพข่าว: โรงแรมดุสิตดีทู และดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 5 ปี ตลาดเพลินฤดี

05 Feb 2020
คุณปุณรดา ศิริภัคมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตดีทูและดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้ให้แก่คุณอ้อมขวัญ สาณะเสน ผู้อำนวยการโครงการจริงใจมาร์เก็ตและตลาดเพลินฤดี รวมถึงคุณดนยา สาริกบุตร ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด และศิลปินจากสไปร์ซซี่ ดิสก์ SPICYDISC เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของตลาดนัดเพลินฤดี ซึ่งเป็นตลาดนัดอาหารกลางคืนของกลุ่มเซ็นทรัลที่สร้างสีสันอย่างโดดเด่น บนถนนช้างคลาน ย่านเชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์
ภาพข่าว: โรงแรมดุสิตดีทู และดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 5 ปี ตลาดเพลินฤดี