ภาพข่าว: แชมป์สัมมาอาชีวบัญชี แชมป์บัญชี

03 Mar 2020

ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทีมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ชนะเลิศระดับ ปวส. และ ทีมวิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน กรุงเทพฯ ชนะเลิศระดับ ปวช. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: แชมป์สัมมาอาชีวบัญชี แชมป์บัญชี