ภาพข่าว: มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจัดงาน Lung For(r)est ให้ความรู้โรคมะเร็งปอด เดินหน้าโครงการทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งปอด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งปอดสำหรับคนไทย

16 Dec 2019
มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย นำโดย รองศาตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ (ที่สองจากขวา) ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไนยรัฐ ประสงค์สุข (ที่สามจากขวา) อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดงาน Lung For(r)est เพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยเงียบของโรคมะเร็งปอดที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 โดยได้สองนักแสดงหนุ่ม เกรท - วรินทร ปัญหกาญจน์ และ ไมค์ - ภัทรเดช สงวนความดี มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด และวิธีการรักษารูปแบบใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาจนมีประสิทธิภาพในการรักษามากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังจัดมินิคอนเสิร์ตและนำของรักมาประมูล เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งปอดของมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการเก็บฐานข้อมูลผู้ป่วยเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและวิจัยต่อยอดในการค้นหาวิธีรักษาโรคมะเร็งปอดที่เหมาะสมกับคนไทยโดยเฉพาะ ณ ลานกิจกรรมหน้าลิโด้ คอนเน็คท์
ภาพข่าว: มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจัดงาน Lung For(r)est ให้ความรู้โรคมะเร็งปอด เดินหน้าโครงการทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งปอด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งปอดสำหรับคนไทย