ขอเชิญชมงานศิลปะแก้ว ในงานนิทรรศการ : Re-Heat vol.2 "in your area"

18 Dec 2019
ของเหล่า 4 ศิลปินแก้วกลุ่มแรกแห่งประเทศไทย จาก บีจีซี กล๊าส สตูดิโอ นำโดย ฉัตตกาญจน์ วงษ์ศิริ , ฐิติภา รุ่งเรืองวานิช , เอก รอดเมฆ และธนาพร สุขเจริญ ณ หอศิลป์ ศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2562 - 16 มกราคม 2563เมื่อความร้อนเปลี่ยนเม็ดทรายให้กลายเป็นแก้ว...
ขอเชิญชมงานศิลปะแก้ว ในงานนิทรรศการ : Re-Heat vol.2 "in your area"

แก้วกลายเป็นวัสดุที่ท้าทายมนุษย์ให้สร้างสรรค์ จากภาชนะ เครื่องประดับ ฯลฯ สู่งานศิลปะ ด้วยคุณสมบัติพิเศษ แก้วทั้งโปร่งใส โปร่งแสง แข็งแต่เปราะบางในเวลาเดียวกัน และเมื่อได้รับความร้อนอีกครั้ง แก้วก็อ่อนตัว พร้อมเปลี่ยนรูป หลอมละลายเข้าหากัน ยืด ขยาย สามารถตัด ดัด หรือปั้นแต่งได้ตามต้องการ นิทรรศการ Re-Heat vol. 2 ครั้งนี้ ศิลปินทั้ง 4 จากบีจีซี กล๊าส สตูดิโอ ร่วมค้นหาความเป็นไปได้ที่หลากหลาย จากคุณสมบัติพิเศษและกระบวนการทำงานเฉพาะกับวัสดุแก้ว...เพื่อสร้างงานศิลปะแก้วในแบบฉบับของตนเอง