กทม.ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยาในพื้นที่เขตคลองสาน

04 Dec 2019
นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว ประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคชิคุนกุนยา ว่า กทม. พบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาในพื้นที่เขตคลองสาน บริเวณซอยเจริญรัถ 20,22,24 และ 26 ซึ่งโรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะเช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออก สำนักอนามัย กทม. จึงได้วางมาตรการป้องกันโรคชิคุนกุนยา ประกอบด้วยการสำรวจ/ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านผู้ป่วยและบ้านข้างเคียง ในรัศมี 100 เมตร ค้นหาผู้ป่วยรายอื่นในชุมชน คัดกรองอาการที่เข้ากับอาการของโรค ให้ความรู้ในการเกิดโรคและการป้องกันยุงกัด การกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขัง ตลอดจนเฝ้าระวังผู้ป่วยในพื้นที่ภายในระยะเวลา 28 วัน และสนับสนุนทรายกำจัดลูกน้ำและโลชั่นทากันยุงให้บ้านที่พบผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่
กทม.ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยาในพื้นที่เขตคลองสาน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น สำนักงานเขตคลองสาน ยังได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุม ป้องกันโรคทุกสัปดาห์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พร้อมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพในชุมชน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม รณรงค์สัปดาห์ฆ่ายุงลาย และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในซอยดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในบริเวณซอยเจริญรัถ พบที่พักอาศัยจำนวนมากยังมีภาชนะขังน้ำ มีลูกน้ำยุงลาย และบ้านบางหลังมีสภาพรกรุงรัง เจ้าหน้าที่จึงได้ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดยแนะนำเจ้าของบ้านให้ปรับปรุงสถานที่ คว่ำภาชนะขังน้ำ พร้อมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ซึ่งทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่จะเข้าฉีดพ่นสารเคมีฯ ได้มีการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะและโทษจากสารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่นหมอกควันทุกครั้ง

กทม.ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยาในพื้นที่เขตคลองสาน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit