วาโก้มอบอาชีพสร้างรายได้ แก่สตรีในบ้านพักฉุกเฉินต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

20 Jan 2020
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่สตรีในบ้านพักฉุกเฉิน โดยมี ณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหาร และอินทิรา นาคสกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) รับมอบผลิตภัณฑ์งานฝีมือจาก ลานทิพย์ ทวาทศิน (ที่ 4จากขวา) นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ สุดาวัลย์ คมธรรม (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพื่อนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและงานด้านการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์วาโก้ ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน โดยวาโก้มอบวัตถุดิบใหม่คุณภาพดีที่ใช้ในการประกอบบรา อาทิ ผ้า ลูกไม้ กระดุม ฟองน้ำ เป็นต้น เพื่อใช้ในงานประดิษฐ์สำหรับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ภายใต้โครงการฝึกอาชีพสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์เหล่านั้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556-2562 รวมมูลลค่า 10,712,487 บาท
วาโก้มอบอาชีพสร้างรายได้ แก่สตรีในบ้านพักฉุกเฉินต่อเนื่องเป็นปีที่ 7