ภาพข่าว: บริติช เคานซิล ประกาศผล “รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2563”

22 Jan 2020
มร.แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย (ซ้ายสุด) พร้อมด้วย ฯพณฯ ไบรอัน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย (ขวาสุด) มอบรางวัล "ศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2563" (UK Alumni Awards 2020) เพื่อเชิดชูเกียรติคุณ และความสำเร็จศิษย์ของเก่าสหราชอาณาจักร ที่นำความรู้ความสามารถจากการศึกษาที่สหราชอาณาจักรมาพัฒนาสายอาชีพ ตลอดจนอุทิศคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ ให้กับผู้ชนะทั้ง 3 สาขา ได้แก่ นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ศิษย์เก่าฯดีเด่นสาขาผู้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพ ดร.ธีระพงศ์ ยะทา ศิษย์เก่าฯดีเด่นสาขาผู้ประกอบการ และ น.ส. ศิรษา บุญมา ศิษย์เก่าฯดีเด่น สาขาผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคม พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ กรุงศรีไอแมกซ์ ชั้น 5 สยามพารากอน
ภาพข่าว: บริติช เคานซิล ประกาศผล “รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2563”

รายชื่อบุคคลในภาพ: (ซ้ายไปขวา)

1. มร.แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย

2. นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น สาขาผู้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพ

3. ดร.ธีระพงศ์ ยะทา ศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น สาขาผู้ประกอบการ

4. น.ส. ศิรษา บุญมา ศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น สาขาผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคม

5. ฯพณฯ ไบรอัน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย

เกี่ยวกับบริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล คือ องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราทำงานกับประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลกผ่านงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ การศึกษา และภาคประชาสังคม ในปีที่ผ่านมาเราสื่อสารโดยตรงกับผู้คนมากกว่า 80 ล้านคน และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์กับผู้คนกว่า 791 ล้านคน เราสร้างประโยชน์แก่ประเทศที่เราทำงานด้วยผ่านทรัพยากรทางวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน บริติช เคานซิล ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 ภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่งสหราชอาณาจักร เราได้รับเงินสนับสนุนร้อยละสิบห้าโดยรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร