โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดอบรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

03 Jan 2020
โรคเบาหวาน ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนมากมาย และเป็นผลเสียทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมในสัดส่วนที่พอดีต่อร่างกายของผู้ป่วย จะสามารถช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้ ดังนั้น ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว กำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเรื่อง "สัดส่วนชวนคิด" เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้ในการควบคุมอาหารและรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมในปริมาณที่ถูกสัดส่วนกับความต้องการของร่างกาย ซึ่งถือเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาและป้องกันโรคเบาหวานที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน โดยจัดอบรมในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว สนใจติดต่อและสำรองที่นั่งเข้ารับการอบรม.. ฟรี ได้ที่ ศูนย์เบาหวาน โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3403