CIMB THAI และบ.ในเครือ ชวนเพื่อนพนักงานบริจาคสิ่งของเพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้เด็กในโครงการ “เหลือขอ” มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

24 Jun 2020

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด และ บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด จัดกิจกรรมเชิญชวนเพื่อนพนักงานทั้งในสำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ ร่วมบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ในโครงการ “เหลือขอ” มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อเปลี่ยนของบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กในมูลนิธิที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงโอกาสด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่พนักงานหลายคนต้องทำงานจากที่บ้าน ใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้นในการจัดการข้าวของที่ไม่ใช้แล้วให้สามารถสร้างประโยชน์ใหม่ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

CIMB THAI และบ.ในเครือ ชวนเพื่อนพนักงานบริจาคสิ่งของเพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้เด็กในโครงการ “เหลือขอ” มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

นายประภาส ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า “เราเริ่มต้นโครงการจากเพื่อนพนักงานคนหนี่งที่มีข้าวของสภาพดีจำนวนมากที่สามารถใช้ได้ และต้องการส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น เราจึงติดต่อมูลนิธิฯ โดยขยายวงกว้างเชิญชวนพนักงานทั้งแบงก์และในเครือทำโครงการร่วมกัน เราเชื่อว่าของบางอย่างถ้าไปอยู่ในมือถูกคน จะสามารถสร้างประโยชน์ได้อีกมากมาย”

นายสุรชัย สุขเขียวอ่อน ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น กล่าวถึงความจำเป็นของโครงการว่า “สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ยอดบริจาคลดลงไปมาก พ่อแม่เด็กหลายคนตกงานไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูก ทางมูลนิธิจึงจำเป็นต้องรับของบริจาคอย่างมากในช่วงนี้ เพื่อจะนำไปขายและเตรียมเงินให้พร้อมสำหรับการจ่ายค่าเทอม และอุปกรณ์การศึกษาของเด็ก ๆ ให้ทันในช่วงเปิดภาคการศึกษาเดือนกรกฎาคมนี้”

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เชิญชวนเพื่อนพนักงานร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เด็กในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยใช้ช่องทาง Facebook Internal Live ที่ใช้สื่อสารกับเพื่อนพนักงานทุก ๆ สัปดาห์ ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์วิกฤตที่ทุกคนต้องรักษาระยะห่างระหว่างกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคระบาด

เป็นเวลาเกือบ 3 ปี ที่ทางธนาคารได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิและเป็นพันธมิตรที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในทุกสิ้นปีธนาคารจะใช้โอกาสการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่เชิญชวนเพื่อนพนักงานร่วมบริจาคสิ่งของต่าง ๆ จากการจัดบ้าน ทำความสะอาด โดยนำเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้สภาพดีที่ไม่ใช้แล้วบริจาคให้กับทางมูลนิธิ ถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ช่วยสานฝันให้เด็กเหล่านั้นได้เติบโตและมีอนาคตที่สดใสเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ปัจจุบันมูลนิธิบ้านนกขมิ้นมีบ้านเด็กกำพร้าในความดูแลทั้งสิ้น 17 หลัง กระจายอยู่หลายจังหวัดทั่วประเทศ เช่น เชียงราย เชียงใหม่ สุโขทัย โดยโครงการเหลือขอจะดูแลในเรื่องการศึกษาของเด็ก ๆ มีสาขาอยู่หลายพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี และระยอง มีเด็กในความดูแลของโครงการเกือบ 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กกำพร้า หรือ ครอบครัวประสบปัญหา มีฐานะยากจนมาก อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป มูลนิธิต้องเสียค่าใช้จ่ายให้เด็กเฉลี่ยประมาณ 100 บาท/คน/วัน โดยจะดูแลเด็กเหล่านี้จนเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันเด็ก ๆ ให้มีอนาคตสดใส ได้ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น โทร.02-375-6497, 02-375-2455