ไฟซาล มาลิก ศิลปินชาวแคนาดาที่อาศัยอยู่ในไทยระดมทุนช่วยเหลือบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ

16 Jun 2020

บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการร่วมกับไฟซาล มาลิก ศิลปินนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ชาวแคนาดาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้จัดโครงการประมูลเฟอร์นิเจอร์ไม้ภายใต้แบรนด์ไฟซาล มาลิก ดีไซน์ (Faisal Malik Design) เพื่อสมทบทุนสงเคราะห์เด็กพิการที่บ้านคามิลเลียนในช่วงวิกฤตโควิด-19

ไฟซาล มาลิก ศิลปินชาวแคนาดาที่อาศัยอยู่ในไทยระดมทุนช่วยเหลือบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ

ไฟซาลและภรรยาของเขาได้ริเริ่มการประมูลเฟอร์นิเจอร์ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นเอง อาทิ ถาดไม้ กล่อง และจานไม้สำหรับเสิร์ฟอาหาร เป็นต้น ผ่านช่องทางออนไลน์ไปแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อระดมทุนให้กับบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ทั้งนี้สามารถรวบรวมเงินได้ทั้งสิ้น 29,000 บาท โดยได้นำเงินทั้งหมดบริจาคให้แก่บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ก่อนหน้านี้ผมตั้งใจจะบริจาคเงินประมาณ 8,000 บาท แต่โชคดีที่ได้รับความอนุเคราะห์และแรงสนับสนุนเป็นอย่างดีจากลูกค้าทุกคน จึงทำให้เราสามารถระดมเงินได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ เราขอขอบคุณลูกค้าที่ชนะการประมูลสินค้าทั้ง 3 คน ได้แก่ รอน ลุซซิเยร์, โรสซาลี ชิดวิก และนิก ดาวน์นิง” ไฟซาล กล่าว

ปัจจุบันบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการมีเจ้าหน้าที่ประจำทำงานเต็มเวลาเพื่อดูแลเด็ก ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ทำหน้าที่ดูแลสุขอนามัยและสุขภาพแก่เด็ก ๆ ที่บ้านคามิลเลียนให้การอุปการะ โดยในช่วงวิกฤตโควิด-19 เจ้าหน้าที่ประจำทุกคนยินดีลดค่าจ้างเพื่อให้ทางบ้านฯ และเด็ก ๆ สามารถอยู่รอดได้ มีเงินทุนซื้ออาหาร ยารักษาโรค และใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

ไฟซาลกล่าวว่าบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการเป็นมูลนิธิที่ได้รับเงินบริจาคจากภายในประเทศไทยเพื่อการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการได้รับการก่อตั้งขึ้นมายาวนานก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19 และยังตั้งปณิธานที่จะดูแลทุกข์สุขของเด็กพิการในประเทศไทยต่อไปแม้ว่าโควิด-19 จะสิ้นสุดในอนาคต

“การดูแลเด็กที่มีความพิการจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าจ้างบุคลากร อาทิ ครู นักกายภาพบำบัด นักบำบัดการพูด พยาบาล พ่อครัว พนักงานทำความสะอาด พนักงานบัญชีและพนักงานขับรถ เป็นต้น ทั้งยังมีค่าน้ำและค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ภาครัฐได้ให้เงินทุนหรือทรัพยากรสนับสนุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากคนทั่วไป” ไฟซาล กล่าวเสริม

นอกจากนี้บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการยังให้การสนับสนุนชุมชนในละแวกใกล้เคียงด้วยการช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนลาดกระบัง โดยให้บริการด้านกายภาพบำบัดและให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งให้บริการรถตู้ขนส่งที่รองรับเก้าอี้รถเข็นสำหรับคนป่วยหรือคนพิการ ทั้งยังมีนักกายภาพบำบัดและครูที่คอยช่วยฝึกอบรมและให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ปกครองเพื่อให้สามารถดูแลบุตรหลานของพวกเขาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหลังจากที่เด็กได้ออกจากบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการไปแล้ว

สำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุน บริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อการกุศลแก่บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการสามารถโอนเงินโดยตรงไปยังบัญชีของมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 036-2-51161-7 หรือธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 146-2-46017-7 หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 264-1-48476-5 หรือบริจาคด้วยตนเองที่สำนักงานมูลนิธิบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ เลขที่ 81/2 ถนนหลวงพัง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ก่อนหน้านี้ไฟซาลได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปเพื่อสร้างทักษะฝีมือโดยเน้นสอนทักษะฝีมืองานไม้ให้แก่พ่อแม่ของเด็ก ๆ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายในย่านลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในทุก ๆ วันพวกเขาต้องส่งบุตรหลานมาทำกายภาพบำบัดและรับการช่วยเหลือทางการแพทย์ที่บ้านคามิลเลียน โครงการดังกล่าวจึงเป็นการสร้างทักษะด้านอาชีพและรายได้ให้แก่พวกเขา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟซาล มาลิก สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่: https://faisalmalikdesign.com/

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านคามิลเลียน สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ https://www.facebook.com/Camillian.Home/

ไฟซาล มาลิก ศิลปินชาวแคนาดาที่อาศัยอยู่ในไทยระดมทุนช่วยเหลือบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ