CAT จับมือ SYMPHONY ร่วมให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล

16 Jun 2020

CAT จับมือ SYMPHONY ร่วมให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ กับ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการนำโครงข่ายโทรคมนาคมและบริการของทั้งสองฝ่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต มาให้บริการและใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยความร่วมมือทางธุรกิจนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับลูกค้า แต่ยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพการใช้งานโครงข่ายโทรคมนาคมรวมถึงบริการต่างๆ ของทั้งสองฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด นับเป็นโอกาสในการขยายการเติบโตเพื่อรองรับความต้องการในการเชื่อมต่อบริการและช่วยยกระดับคุณภาพบริการด้านโทรคมนาคมสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ        บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือ กับ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ว่า ภารกิจสำคัญของ CAT นอกจากการให้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมทั้งภาคพื้นดินและระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดแล้ว เรายังแสวงหาแนวทางความร่วมมือกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสารโทรคมนาคมให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้งานในทุกระดับ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมชั้นนำของไทยในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมของประเทศให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอบเขตของบันทึกข้อตกลงคือทั้งสองบริษัทจะร่วมกันนำโครงข่ายโทรคมนาคมและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมถึงบริการที่จะมีขึ้นในอนาคตมาให้บริการและใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ Metro Ethernet, Direct Internet, Voice Service และบริการอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราต่อไป

ทั้งนี้ จากการที่ CAT มีโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการต่าง ๆ ที่ครบวงจร เมื่อมีการผสมผสานกับระบบและบริการที่หลากหลายจาก บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) การร่วมมือครั้งนี้จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รองรับกับความต้องการด้านสื่อสารโทรคมนาคมในทุกรูปแบบ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจโทรคมนาคมของประเทศ ซึ่งจะต่อยอดสู่การเป็นผู้นำการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมในอาเซียนต่อไป

ด้านคุณ อเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผมมีความยินดีอย่างยิ่งสำหรับการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ให้บริการดิจิทัลและโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศไทย ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายให้ทั้งสององค์กรสามารถใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและขยายบริการต่างๆ ในการบริการร่วมกันได้ทั่วประเทศ โดยทั้งสององค์กรสามารถแบ่งปันและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งทางด้านทรัพยากร ความเชี่ยวชาญและโครงสร้างพื้นฐานที่แต่ละฝ่ายมีอยู่เพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตธุรกิจของเราในอนาคต

ความร่วมมือในครั้งนี้มีความสำคัญและมุ่งเน้นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าเรา เพราะเราเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ของทั้งสององค์กรและความร่วมมือกันในการเชื่อมต่อโครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านต่างๆ รวมไปถึงบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการแข่งขันและสร้างประสบการณ์ด้านการบริการให้กับลูกค้า รวมถึงช่วยสนับสนุนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการสื่อสารโทรคมนาคมของภูมิภาคอาเซียน

CAT จับมือ SYMPHONY ร่วมให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล