CAT จับมือ SYMPHONY ร่วมให้บริการโทรคมนาคม รองรับการใช้งานในไทยและอาเซียนสู่ยุคดิจิทัล

10 Jun 2020

ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ นายอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMPHONY ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการนำโครงข่ายโทรคมนาคมและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคตมาให้บริการและใช้งานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมทุกรูปแบบแก่ลูกค้าได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และยังช่วยยกระดับคุณภาพบริการด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 801 สำนักงานใหญ่ CAT เมื่อเร็ว ๆ นี้  

CAT จับมือ SYMPHONY ร่วมให้บริการโทรคมนาคม รองรับการใช้งานในไทยและอาเซียนสู่ยุคดิจิทัล