สมศ. ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

08 Jun 2020

นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

สมศ. ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมศ. โทรศัพท์ 0-2216-3955 หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th