โครงการอยู่บ้านอ่านหนังสือ ” ซีเอ็ดห่วงใย มอบกำลังใจผ่านหนังสือ เพื่อผู้ป่วยโรค COVID-19 ในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

03 Apr 2020

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสร้างความปลอดภัยให้คนไทยห่างไกลโควิด-19 กับ “โครงการอยู่บ้านอ่านหนังสือ” เพื่อรณรงค์ให้เพื่อนนักอ่านอยู่บ้านอ่านหนังสืออย่างปลอดภัย

โครงการอยู่บ้านอ่านหนังสือ ” ซีเอ็ดห่วงใย มอบกำลังใจผ่านหนังสือ เพื่อผู้ป่วยโรค COVID-19 ในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

“ซีเอ็ด” ขอแสดงความห่วงใย มอบกำลังใจผ่านหนังสือ” ร่วมบริจาคหนังสือสาระน่ารู้,วรรณกรรม,ภาษาอังกฤษ ฯลฯ สำหรับห้องสมุดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และเพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลฯ ได้อ่านหนังสือ เพื่อลดความเครียดระหว่างการรักษา และยังสามาถนำกลับไปอ่านที่บ้านอีกด้วย โดยมีประเภทหนังสือดังนี้

หนังสือ: มีหลากหมวด อาทิ การเงินการลงทุน, พัฒนาตนเอง,บริหาร, ท่องเที่ยววิทยาการและเทคโนโลยี เป็นต้น

E-Book: สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ในกลุ่ม วรรณกรรม, คู่มือเรียน-สอบ, กฎหมาย, สุขภาพ, ภาษาศาสตร์ ฯลฯ

Audio Book: สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี สาระน่ารู้ในหมวดสุขภาพและเด็ก

สารานุกรมออนไลน์ Britannica: ฐานข้อมูลดิจิทัลระดับโลกทีได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ในแง่ความน่าเชื่อถือของเนื้อหา ได้รับการเขียน แก้ไข ตรวจสอบอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหลักสูตรการศึกษา และหัวข้อวิชาทางวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์

*(สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ : ระยะเวลาใช้เดือนเมษายน – มิถุนายน 63)

ซีเอ็ดมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจ กำลังใจ พร้อมอยู่เคียงข้างคุณและสังคมไทยเพื่อให้ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

#ซีเอ็ดมอบกำลังใจผ่านหนังสือ #อยู่บ้านอ่านหนังสือ #Safeathome

และติดตามข่าวสารจากซีเอ็ดได้ที่ www.se-ed.com