บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 100 ล้านบาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

08 Sep 2023

ดร.ซิวซี แซ่ตั้ง (กลาง) และ ครอบครัววิทูรปกรณ์ ผู้แทนจากบริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด และ ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ มอบเงินบริจาคในนาม บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ จำนวน 100 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส เมื่อเร็ว ๆ นี้

บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 100 ล้านบาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ทั้งนี้ บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด และ คณะกรรมการ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG)