กรุงศรีคว้า 2 รางวัลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

07 Apr 2020

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำโดยนายสิทธิไชย มหาคุณ (ขวาสุด) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านวาณิชธนกิจ นายประกอบ เพียรเจริญ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่ นางสาวแจ่มจันทร์ ศิริกาญจนาวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ตราสารหนี้ และนางสาวประภาพร วิวรรธนพันธุ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่ 1 รับ 2 รางวัลในงาน 'รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2562’ ได้แก่ รางวัลด้านธุรกรรมการออกตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นที่สุดในทุกๆ ด้าน (Deal of the Year) และ รางวัลด้านผู้ออกหุ้นกู้ที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (Distinguished Issuer) จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

กรุงศรีคว้า 2 รางวัลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

รางวัลด้านธุรกรรมการออกตราสารหนี้ที่โดดเด่นที่สุด
(Deal of the
Year) ประจำปี 2562 เป็นรางวัลที่แสดงถึงธุรกรรมที่มีความโดดเด่นที่สุดในทุกๆ
ด้านและเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างในปี 2562 โดยเป็น

หุ้นกู้ของบริษัทโกลบอล
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ซึ่งมีมูลค่ารวม 35,000 ล้านบาท GPSC เป็นบริษัทแกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า
กลุ่ม ปตท.  โดยหุ้นกู้ GPSC ถือเป็นการออกหุ้นกู้ที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่ออกโดยบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในครั้งเดียว
และธนาคารกรุงศรีฯ เป็นผู้จัดการจำหน่ายหลัก และอีกหนึ่งรางวัลในด้านผู้ออกหุ้นกู้ที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดของภาคเอกชน
(Distinguished Issuer) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน
โดยการออกตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง
เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC โดยมีธนาคารกรุงศรีฯ
เป็นผู้จัดการจำหน่ายร่วม

รางวัลทั้งสองตอกย้ำความสำเร็จของกรุงศรีในการนำเสนอบริการทางการเงินแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าธุรกิจและความมุ่งมั่นในการต่อยอดธุรกิจด้วยพลังความคิดและเครือข่าย
สอดคล้องกับพันธกิจของกรุงศรีที่มุ่งสร้างโอกาสเติบโตให้กับลูกค้าและแสดงถึงพลังศักยภาพของกรุงศรีและเครือข่ายระดับโลกของ
MUFG