ภาพข่าว: CAT ร่วมปันสุขสู่ชุมชน

26 May 2020

ดร.ดนันท์  สุภัทรพันธุ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมจัดตั้งตู้ “CAT ปันสุข” สำหรับชุมชน ณ ศูนย์โทรคมนาคมหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 กรุงเทพฯ  

ภาพข่าว: CAT ร่วมปันสุขสู่ชุมชน

สำหรับโครงการตู้ “CAT ปันสุข” เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง  โดยบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคในการดำเนินการ ณ ศูนย์โทรคมนาคม/สำนักงานบริการลูกค้าของ CAT ในพื้นที่ต่าง ๆ  เพื่อแบ่งปันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ  อาทิ เชียงใหม่ พิษณุโลก ลำพูน กาญจนบุรี  ภูเก็ต ฯลฯ  นอกจากนี้ ยังได้ร่วมปันน้ำดื่มให้กับตู้ปันสุขของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่   ขณะเดียวกันมีประชาชนภายในชุมชนเองนำสิ่งของต่าง ๆ มาร่วมแบ่งปันผ่านตู้ “CAT ปันสุข” อีกด้วย