เมืองไป่เซ่อเตรียมพร้อมเต็มสูบสำหรับการก่อสร้างเขตนำร่องในมณฑลกว่างซี

30 Oct 2020

กรมประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองไป่เซ่อ เปิดเผยว่า เมืองไป่เซ่อ มณฑลกว่างซี จัดการประชุม Baise Key Development and Opening Pilot Zone in Guangxi (Shenzhen) Promotion Conference และพิธีลงนามการลงทุนโครงการ "Greater Bay Area Enterprise Settlement in Baise" ในนครเซินเจิ้น เมื่อไม่นานมานี้ โดยมีการลงนามโครงการทั้งหมด 39 โครงการ ด้วยเม็ดเงินลงทุนรวม 3.9600 หมื่นล้านหยวน

เมืองไป่เซ่อเตรียมพร้อมเต็มสูบสำหรับการก่อสร้างเขตนำร่องในมณฑลกว่างซี

ในเดือนมีนาคม 2563 สภารัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อนุมัติการก่อตั้งเขตนำร่องการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกเมืองไป่เซ่อ (Baise Key Development and Opening Pilot Zone) ในมณฑลกว่างซี ต่อมาในวันที่ 15 เมษายน คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนได้ออกแผนดำเนินการเพื่อการก่อสร้างเขตนำร่องการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกเมืองไป่เซ่อ ในมณฑลกว่างซี ซึ่งเป็นเขตนำร่องการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกแบบเต็มพื้นที่ลำดับที่ 8 ของจีน และเป็นเขตนำร่องระดับมณฑลแห่งแรกของประเทศ ส่งผลให้การก่อสร้างเขตนำร่องไป่เซ่อได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

เขตนำร่องไป่เซ่อครอบคลุมพื้นที่เมืองทั้งหมดของไป่เซ่อ รวมเนื้อที่ 36,300 ตารางกิโลเมตร และประชากรทั้งหมด 4,226,800 คน โดยจะมีการก่อสร้างท่าเรือชายแดนแห่งชาติ 2 แห่ง (Longbang และ Pingmeng) และเขตการค้าร่วม 7 แห่งสำหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดน เช่น Yuexu เขตนำร่องแห่งนี้จะสร้างแบบแผนการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกอย่างเต็มรูปแบบในลักษณะของ "สามเขตและหนึ่งแกน" ได้แก่ เขตชั้นนำที่เปิดสู่ภายนอก เขตพัฒนาที่สำคัญ เขตพัฒนาสีเขียว และแกนพัฒนาการเชื่อมต่อ

เขตชั้นนำที่เปิดสู่ภายนอกประกอบด้วย 3 อำเภอ (เมือง) ชายแดน คือ Jingxi, Napo และ Debao โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ที่รองรับการเปิดสู่ภายนอก อาทิ เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน และ เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ครอบคลุม เพื่อสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการส่งออก ขณะที่ในส่วนของเขตพัฒนาที่สำคัญนั้น ประกอบด้วย Youjiang District, Tianyang District, Tiandong County และ Pingguo City ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะและได้เปรียบ การบูรณาการถ่านหิน ไฟฟ้า และอลูมิเนียม, การผลิตเครื่องจักร, ชีวการแพทย์, วัสดุใหม่, การค้า และโลจิสติกส์ ส่วนเขตพัฒนาสีเขียวประกอบด้วย 5 อำเภอหลักได้แก่ Lingyun, Leye, Tianlin, Longlin และ Xilin ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างแถบบริการสุขภาพเพื่ออายุที่ยืนยาวในภาคตะวันตกของมณฑลกว่างซี อุทยานความร่วมมือข้ามมณฑล และเขตสาธิตการเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะสุดทันสมัย ขณะที่แกนพัฒนาการเชื่อมต่อประกอบด้วยทางด่วน Chongqing-Guiyang-Baise Expressway และทางรถไฟหลักที่เชื่อมต่อไปยังเวียดนาม รวมถึงการก่อสร้างช่องทางบก-ทะเลในภาคตะวันตก และการสร้างแกนการพัฒนาการเชื่อมต่อคุณภาพสูง ซึ่งผนวกรวมช่องทางและอุตสาหกรรมต่างๆ

เมืองไป่เซ่อจัดตั้งคณะทำงานพิเศษสำหรับการก่อสร้างเขตนำร่องไป่เซ่อ และจะปรับใช้วิธีการทำงานในรูปแบบ "การดำเนินงานตามแผนภูมิ" "การจัดการรายการ" "ความก้าวหน้าแบบหมุนเวียน" และ "ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย" เพื่อผลักดันการก่อสร้างเขตนำร่องแห่งนี้ ทั้งนี้ ด้วยองค์กรภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอก การก่อสร้างเขตนำร่องไป่เซ่อจึงพร้อมแล้วสำหรับการเดินหน้าอย่างเต็มสูบ

ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองไปเซ่อ

ลิงก์ภาพประกอบ: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=375353

คำบรรยายภาพ: ภาพมุมสูงของเขตเมืองไป่เซ่อ