อำพลฟูดส์ จับมือ ดราก้อนโซลาร์รูฟ นำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสู่องค์กร

09 Dec 2020

อำพลฟูดส์ ผู้นำนวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลก ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานสะอาด โดยนำเทคโนโลยีแผงโซลาร์เซลล์เข้าติดตั้งภายในโรงงานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่กระบวนการผลิต ตอบสนองนโยบายธุรกิจคาร์บอนต่ำ โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ดราก้อน เอ็นเนอร์จี เทคโนโลยีแอนด์ ออแกไนท์เซอร์ จำกัด ผู้นำด้านการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านสมัยใหม่ วางระบบและติดตั้งอุปกรณ์แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 999 กิโลวัตต์ ลดค่าไฟฟ้าได้ถึงปีละ 1,400,000 หน่วย โดยควบคุมการทำงานด้วยระบบ Solar Edge Monitoring ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงปีละ 700 ตัน

อำพลฟูดส์ จับมือ ดราก้อนโซลาร์รูฟ นำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสู่องค์กร

ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า Smart Energy เป็นเป้าหมายต่อไปของโรงงานในเครืออำพลฟูดส์ โดยนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดผสาน IOT มาใช้เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยลดต้นทุนทางการผลิต โดยได้ไว้วางใจดราก้อนโซลาร์รูฟ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นผู้ออกแบบและติดตั้ง

คุณพลกฤต กล่ำเครือ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดราก้อนเอ็นเนอร์จี เทคโนโลยี แอนด์ ออแกไนท์เซอร์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีโซลาร์รูฟมีการพัฒนาขึ้นมาก ในส่วนของประสิทธิภาพนั้นสามารถผลิตกำลังไฟได้สูงขึ้นในขณะที่แผงมีขนาดเท่าเดิม และในแง่ของการใช้งานมีความคงทนถึง 25 ปี คุ้มค่าต่อการลงทุนในภาคธุรกิจ หรือแม้กระทั่งครัวเรือน ที่สำคัญพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน อำพลฟูดส์มีอัตราการไช้ไฟฟ้าประมาณ 15 ล้านกิโลวัตต์ต่อปี ซึ่งสามารถผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้ในสัดส่วนร้อยละ 10 เท่านั้น โดยในอนาคต บริษัท ฯ ตั้งเป้าหมายที่จะนำพลังงานจากแสงอาทิตย์เข้ามาใช้ทดแทนเพิ่มเติมถึงร้อยละ 20 ภายในปี 2023 เพื่อลดกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างยั่งยืน

อำพลฟูดส์ จับมือ ดราก้อนโซลาร์รูฟ นำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสู่องค์กร