เอ็ทน่ามอบคอมพิวเตอร์เพื่อเด็กไทย

15 Dec 2020

มร.เดเมียน  เดลานีย์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) และคุณกันตพัฒน์ นุตะโพธิพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ (ที่ 1 จากซ้าย) บมจ.เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ พร้อมด้วยคุณศรวัณ เมอเรย์ รองผู้อำนวยการ (ที่ 2 จากซ้าย) หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 109 เครื่อง ให้กับดร.อรวรรณ แสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ (ที่ 3 จากขวา) และดร.ดุจดาว โตบางป่า รองผู้อำนวยการ (ที่ 2 จากขวา)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นผู้รับมอบ เพื่อแจกจ่ายไปยังโรงเรียนในสังกัด จำนวน 30 แห่ง ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 2

เอ็ทน่ามอบคอมพิวเตอร์เพื่อเด็กไทย