อำพลฟูดส์ ประกาศขับเคลื่อนธุรกิจสู่ทศวรรษแห่งเทคโนโลยี ในงาน APF Digital Day 2020

14 Dec 2020

อำพลฟูดส์ ผู้นำนวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลก ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดงาน APF Digital Day 2020 "Transformation in the Digital Era" ประกาศความพร้อมในการดำเนินธุรกิจสู่ทศวรรษแห่งเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ชูแนวคิด Smart Factory เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการยึดหลัก Ecosystem พร้อมด้วยเทคโนโลยีการขาย และการผลิต ผสาน IOT เพื่อความรวดเร็วในการติดตามผล และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ เชื่อมโยงช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อำพลฟูดส์ ประกาศขับเคลื่อนธุรกิจสู่ทศวรรษแห่งเทคโนโลยี ในงาน APF Digital Day 2020

ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคถือเป็นความท้าทายขององค์กรที่ต้องปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีและการแข่งขัน วันนี้อำพลฟูดส์ลงทุนด้านเทคโนโลยี โดยบูรณาการการทำงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำของวงการเทคโนโลยี และถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการจัดงาน APF Digital Day ขึ้น เพื่อให้พนักงานได้รับทราบถึงทิศทางขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิด อำพลฟูดส์เชื่อว่าพนักงานของเราทุกคนจะไม่หยุดเรียนรู้ โดยที่องค์กรพร้อมสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยี และรูปแบบการทำงานสมัยใหม่

ดร.กฤษฎา โสภา Chief Transformation Officer กลุ่มอำพลฟูดส์ เปิดเผยว่า อำพลฟูดส์ เร่งปรับเปลี่ยนองค์กรจาก Analog เป็น Digital Enterprise เพื่อตอบรับความต้องการของตลาดได้รวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่าตัว พร้อมนำ Data ของธุรกิจมาต่อยอด Business Model ใหม่ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแบบ New S curve อย่างยั่งยืน ภายในระยะเวลา 3 ปี

งาน APF Digital Day 2020 ได้รับเกียรติจากพันธมิตรชั้นนำ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ "Thailand Digital Trends" โดย บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด , "AIS Digital Transformation" โดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) , "Future Energy with IOT" โดย นายกสมาคมผู้ประกอบการและช่างพลังงานแสงอาทิตย์ (TSA) , "SAP Digital Transformation" โดย บริษัท บีบี คอนซัลติ้ง จำกัด , "HR 4.0" โดย บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด

อำพลฟูดส์ ประกาศขับเคลื่อนธุรกิจสู่ทศวรรษแห่งเทคโนโลยี ในงาน APF Digital Day 2020