กรุงไทยคว้า 3 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563

17 Nov 2020

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานมอบรางวัลงานรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 โดยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนรับรางวัล ซึ่งในปีนี้ธนาคารกรุงไทยได้รับ 3 รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้แก่ รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น และ รางวัลความสามารถในการจัดการวิกฤตโควิด-19 ดีเด่น ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

กรุงไทยคว้า 3 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563