ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน” ณ โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ จ. นครศรีธรรมราช

25 Sep 2020

มร. ทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มร.ซึโตมุ ทาคาโทริ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชี และคุณสมพงษ์ อเนกวิสูตรวงศ์ เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายแผนงานและประสานงานองค์กร บมจ. อีซี่บาย พร้อมด้วยพี่น้องชาวอีซี่บาย ชมรมค่ายอาสาพัฒนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และชาวบ้านชุมชนท้องถิ่น ร่วมสร้างการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนแก่น้องๆ โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ภายใต้ กิจกรรมยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ…ง่ายทุกฝัน” เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ชุดคอมพิวเตอร์ เครื่องสนามเด็กเล่น พันธุ์พืช และพันธุ์ปศุสัตว์ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากน้องๆ นักเรียนได้รับโอกาสในการต่อยอดทางการศึกษาแล้ว ยังได้เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้ต่างๆ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และส่งต่อความรู้แก่คนในชุมชน เพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย

ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน”  ณ โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ จ. นครศรีธรรมราช

รายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส: https://bit.ly/32Lmay6

ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน”  ณ โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ จ. นครศรีธรรมราช ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน”  ณ โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ จ. นครศรีธรรมราช ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน”  ณ โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ จ. นครศรีธรรมราช