KGI คว้า 2 รางวัล ในงาน Best Bond Awards 2020

05 Apr 2021

รักษาการเป็นผู้นำในตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับ KGI ในงาน Best Bond Awards 2020 ซึ่งจัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) โดย คุณอภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับ 2 รางวัลใหญ่ในงานคือ Best Bond Securities Firm รางวัลยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเป็นเลิศในการทำธุรกรรมตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรองตลอดจนมีบทบาทที่โดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และรางวัล Most Active Securities Firm in Corporate Bond Secondary Market ที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนมากที่สุดในปี 2563 ตอกย้ำความแข็งแกร่งในตลาดตราสารหนี้ไทย และสะท้อนความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนที่มีต่อ KGI อย่างต่อเนื่อง โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

KGI คว้า 2 รางวัล ในงาน Best Bond Awards 2020