KGI คว้า 2 รางวัลรวดจากงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2021

01 Apr 2022

นายอภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI คว้า 2 รางวัลรวดในพิธีมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 (ThaiBMA Best Bond Awards 2021) ที่จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยรางวัลที่ได้รับคือ Best Bond Securities Firm รางวัลสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเป็นเลิศในการทำธุรกิจตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง ตลอดจนมีบทบาทที่โดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 10 และรางวัล Most Active Securities Firm in Corporate Bond Secondary Market รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนสูงสุดในปี 64 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดย KGI ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาดตราสารหนี้มาอย่างต่อเนื่อง

KGI คว้า 2 รางวัลรวดจากงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2021