ราช กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลตราสารหนี้สีเขียวแห่งปี 2563 ในงาน Best Bond Awards 2020 จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

02 Apr 2021

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี (Deal of the Year) ประจำปี 2563 จากหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือหุ้นกู้สีเขียว มูลค่า 8,000 ล้านบาท โดยนายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) เข้ารับรางวัลจาก นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ขวา) นอกจากนี้ หุ้นกู้สีเขียวดังกล่าว ยังได้รับรางวัล Environmental, Social and Governance Bond โดยมีนางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน (ซ้าย) เข้ารับรางวัลจากนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ (ขวา) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ราช กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลตราสารหนี้สีเขียวแห่งปี 2563 ในงาน Best Bond Awards 2020 จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

สำหรับรางวัล Deal of the Year พิจารณาจากหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีองค์ประกอบโดดเด่นในทุกด้านและได้รับการยอมรับจากนักลงทุนอย่างกว้างขวาง ส่วนรางวัล Environmental, Social and Governance Bond พิจารณาจากหุ้นกู้ภาคเอกชนที่ออกภายใต้มาตรฐานและกรอบหลักเกณฑ์ในการระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม ความยั่งยืน และสามารถสนองตอบต่อความต้องการผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสม สำหรับหุ้นกู้สีเขียวของบริษัทฯ ทั้ง 4 รุ่นอายุเฉลี่ย 11 ปี มูลค่า 8,000 ล้านบาท เป็นการระดมทุนครั้งแรกของบริษัทฯ ในตลาดตราสารหนี้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งประสบความสำเร็จจากยอดการแสดงความจำนงลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่รวมกว่า 9 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขาย และมีผู้ลงทุนแสดงความจำนงลงทุนในหุ้นกู้บางรุ่นเกินกว่า 13 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน