เอ็นที ร่วมเปิดระบบ IOT โครงการเกษตรอัจฉริยะ NT Smart Agriculture @รร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม

29 Mar 2021

เร็วๆ นี้  ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี (ท.ศ.ป.) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นายเดชพร ด่านพิทักษ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวง 2 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือเอ็นที นายพิษณุ เดชใด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ร่วมเปิดระบบ IOT "โครงการเกษตรอัจฉริยะ NT Smart Agriculture" ระบบฟาร์มอัจฉริยะสามารถทำงานได้อัตโนมัติและมีความแม่นยำสูง โดย เอ็นที ท.ศ.ป.และบริษัท นีโอ ทรอนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือในการนำเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมาบริหารจัดการระบบเพาะปลูกด้วยอุปกรณ์ Sensor เชื่อมต่อสัญญาณรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นอากาศ ดิน ความเป็นกรดด่างและความชื้นในพื้นที่โรงเรือนเพาะปลูก และสามารถบริหารจัดการบนสมาร์ทโฟนผ่าน Application กำหนด Schedule time เช่น ตั้งเวลาเปิดปิดเวลาให้น้ำ ให้ปุ๋ย ตามความต้องการ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้กับสินค้าต่อไป

เอ็นที ร่วมเปิดระบบ IOT โครงการเกษตรอัจฉริยะ NT Smart Agriculture @รร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม